Lejebetingelser

Forevisningerne:
Hvis intet andet er aftalt, må filmene udelukkende benyttes til ikke-kommercielle/ ikke-offentlige forevisninger. Det betyder at:
- Forevisningen må kun overværes af medlemmer eller personer med fast tilknytning til den institution, forening, klub o.l. som har lejet filmen. Visning af film på hoteller, fly, færger o.lign. må kun forevises for gæster/passagerer som opholder sig her.
- Der må ikke kræves entré.
- Der må ikke annonceres, plakateres eller på anden måde informeres om forevisningen uden for institutionens egne lokaliteter og interne meddelelser.
- Presseomtale af forevisningen er ikke tilladt.
- Filmene må kun efter nærmere aftale vises i biografer.

Forevisningen skal ske på et fejlfrit apparatur.

Bestilling:
1. Find den titel, du er interesseret i at leje.
2. Klik på 'Forespørg om pris'.
3. Udfyld formularen, og vi vender tilbage pr. mail med en pris til godkendelse.

Bestillinger bekræftes med forbehold for beskadigelse af den reserverede kopi, for sen returnering fra forrige låner og force majeure.
Ved ændring eller afbestilling af ordren, skal dette meddeles Nordisk Film Vision senest 5 dage før bestilte visningsdato.
I øvrigt tages forbehold for evt. krav fra filmselskaber, producenter, etc. om tilbagekaldelse af rettigheder.

5 års leje:
Skoler og institutioner har mulighed for at langtidsleje spillefilm med 5 års brugsret. Ved anskaffelsen af en spillefilm på 5 års lejebasis, har skolen ret til at benytte den aktuelle titel i undervisningen eller til brug for elevers hjemlån. Prisen er DKK 695,- og brugsretten er 5 år.

Alle bestillinger tillægges ekspeditionsgebyr på DDK 60,- pr. levering, skadessikring på DDK 10,- pr. eksemplar, samt fragt efter Post Danmarks takster for erhvervspakker.

Returnering:
Returnering med post skal ske umiddelbart efter visningen, senest første hverdags formiddag (også lørdag) efter aftalte visningsperiode. Ved for sen returnering beregnes leje for hver dag, filmen forsinkes, og udgifter i forbindelse med hjemkaldelse og ekspres videreforsendelse betales af lejeren.

Bemærk at filmene ikke må postes i en postkasse, men skal afleveres på posthuset.

Fakturabeløbet:
Fakturabeløbet er forfalden til betaling, også selvom filmen ikke benyttes og skal betales senest 30 dage efter fakturadato.

Spillefilm er beskyttet som filmværk af ophavsretshaveren og må ikke kopieres. TV-programmer (TV udsendelser, kabel, satellit, etc.) er beskyttet af ophavsretsloven, men må dog kopieres til privat brug.
Videreudlejning, pantsætning, udlån eller kopiering af videospillefilm udenfor det tilladte rettighedsområde er såvel et brud mod ophavsretsloven som et brud på indgåede aftaler.
Overtrædelse vil medføre straf- og erstatningspligt og vil blive retsforfulgt af "Foreningen af danske Videogramdistributører".
Yderligere information omkring gældende bestemmelser samt henvisning til udlejere af film og videospillefilm indenfor aktuelt rettighedsområde kan gives af Foreningen af Danske Videogramdistributører: http://www.videogramforeningen.org